Поделиться

Новости

Блог

Офіційні правила участі в акції від віномаркета Vintage у Facebook

20 июля
2017

Офіційні правила участі в акції від віномаркета Vintage (надалі — «Правила») визначають мету, місце (територію), тривалість, умови та порядок участі в акції.

1. Організатор Акції.

1.1. Організатор: ООО Маркетвин (надалі — «Організатор»). 

2. Учасники Акції та територія її проведення.

2.1. Акція проводиться на всій території України (надалі — «місце проведення Акції»).

2.2. В Акції можуть брати участь лише дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, а також які повністю погоджуються з умовами цих Правил, з урахуванням винятків, передбачених п.2.3. цих Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть брати участь в Акції:

2.3.1. власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники будь-якої організації (товариства, підприємства тощо), залученої до виробництва продукції, продаж якої здійснює Організатор, та будь-якої організації (товариства, підприємства тощо), залученої до організації та проведення Акції;

2.3.2. чоловік або дружина осіб, вказаних у підпункті «1» даного пункту Правил;

2.3.3. найближчі родичі, а саме: діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба осіб, вказаних у підпунктах «1» і «2» даного пункту Правил;

2.3.4. фізичні особи, які не дотримуються вимог цих Правил;

2.3.5. фізичні особи, які не відповідають вимогам, зазначеним в п.2.2. цих Правил.

3. Період (тривалість) проведення Акції.

3.1. Акція триває з «20» липня 2017 року до «30» липня 2017 року включно (надалі — «Акційний період»).

3.2. Визначення власників Подарунків Акції проводится 31 липня 2017 року

3.3. Вручення Подарунків проводиться не пізніше «14» серпня 2017 року.

4. Фонд Подарунків Акції

4.1. Учасники Акції отримають можливість стати власниками таких Подарунків:

4.1.1. Подарунок Ігристе біле вино Prosecco Spumante Cuvee Brut 1821 (0,75) за перше місце у Розіграші.

Подарунок Горілка Finsky (1,0)— за друге місце у Розіграші.

4.2. Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п.4.1. цих Офіційних Правил.

4.3. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Подарунків Акції або додати до Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому в п.9.1. цих Офіційних Правил.

4.4. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, колір, комплектація тощо), які будуть розміщуватись протягом періоду проведення Акції на офіційній сторінці віномаркета Vintage у мережі Facebook, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Подарунків.

4.5. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

5. Умови участі в Акції та визначення власників Подарунків.

5.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п.2.2. та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

5.2.1. Вступити в офіційну группу соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/vintage.vinomarket/

5.2.1.1. Натиснути кнопку Like на конкурсному записі

5.2.2. Після виконання цих умов користувач автоматично стає учасником розіграшу Подарунків.

5.3. Участь Учасника є підтвердженням його ознайомлення та погодження з офіційними правилами Акції.

5.4. Визначення власників Подарунків Акції відбувається за допомогою www.random.org. Довільним чином визначається 3 переможців зі списку Учасників, які виконали умови акції.

5.4.1. Учасники Акції, яких було визначено Власниками Подарунків Акції будуть проінформовані про це на офіційній сторінці Facebook протягом 5 (п’яти) робочих діб з моменту проведення відповідної Процедури визначення Власників Подарунків.

5.5. Передача (видача) Подарунків визначеним Власникам проходить в період з «1» серпня 2017 року до «14» серпня 2017 року включно в магазині Вінтаж ТОЦ Сільвер Бриз м. Київ

5.6. Порядок і місце отримання Подарунків буде повідомлено та роз’яснено Учаснику протягом 5-ти (п’яти) робочих днів персональним повідомленням у соц. мережі Facebook.

5.7. Кожен Учасник, якого визначено Власником Подарунків Акції, зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дати їх повідомлення про отримання відповідного Подарунку Акції, передати Організатору Акції всі дані, необхідні для отримання такого Подарунку, а саме: - Прізвище, Ім’я, По-Батькові, Номер мобільного телефону

5.7.1. Дані, вказані в пункті 5.7. необхідно надати у відповіді на приватне повідомлення модератора Акції у приватних повідомленнях Facebook, або надіслати на вказану адресу tarasovae@const.dp.ua

5.7.2. У разі неотримання від Учасника даних, в строк та згідно з переліком, визначеним в п. 5.7. цих Правил, відповідний Подарунок вважається незатребуваним. Власник такого незатребуваного Подарунку не може вимагати в майбутньому видачі незатребуваного Подарунку та/або іншої компенсації, і грошової також.

5.8. Усіма незатребуваними Подарунками, а також Подарунками, від отримання яких Учасники відмовилися, Організатор Акції розпоряджається на свій розсуд. Подарунки не можуть вимагатись Учасниками повторно, грошова компенсація та/або будь-яка інша компенсація їм не видається. 6. Права та обов‘язки Учасника Акції.

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.

6.1.2. Отримати інформацію про зміни в Офіційних Правилах Акції.

6.2. Обов‘язки Учасника:

6.2.1. Виконати належним чином та в повному обсязі умови цих Офіційних Правил Акції.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Власником Подарунку Учасник зобов‘язаний виконати усі дії, зазначені в п. 5.7. даних Офіційних Правил Акції.

6.2.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь- якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (шляхом передачі третім особам зокрема), а саме: на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право надсилання інформації, СМС-повідомлень (рекламного характеру зокрема) про активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Організатором Акції та/або будь- якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь- який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (рекламного характеру зокрема) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Учасник Акції, якого визначено Власником Подарунку Акції та який отримує такий Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, під час реклами Товарів Організатора зокрема. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору Акції.

7. Права та Обов‘язки Організатора Акції.

7.1. Обов‘язки Організатора:

7.1.1. Провести Акцію відповідно до цих Офіційних Правил Акції.

7.1.2. Вручити Подарунки всім Власникам Подарунків Акції, що правильно та в повному обсязі виконали всі умови цих Правил.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Організатор Акції користується усіма правами, передбаченими цими Офіційними Правилами Акції та чинним законодавством України.

7.2.2. Відмовити у видачі Подарунку Учаснику, який не виконав умови цих Офіційних Правил Акції правильно та у повному обсязі.

7.2.3. Відмовити у видачі Подарунку Учаснику, який не отримав Подарунок в період вручення Подарунків Акції.

7.2.4. Відмовити у видачі Подарунку Учаснику, який не відповідає вимогам даних Офіційних Правил Акції.

8. Обмеження.

8.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс- мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Організатора Акції обставин.

8.2. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Власниками Подарунків Акції і прав на отримання Подарунків. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора щодо визначення Власників Подарунків є остаточними і не підлягають оскарженню.

8.3. Організатор Акції не несе відповідальність за подальше використання наданих Подарунків Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись отриманим Подарунками.

9. Інші умови.

9.1. Подарунки не видаються за умови невиконання чи неповного виконання визначеним Учасником Акції цих Правил Акції.

9.2. Рішення Організатора щодо усіх питань, пов‘язаних з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

9.3. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.

9.4. Організатор залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Подарунків визначеним Учасникам у випадку:

9.4.1. Якщо Власник Подарунка надав Організатору не всю інформацію, передбачену цими Правилами;

9.4.2. Якщо Учасник порушив інші положення цих Правил Акції, а також за інших умов, передбачених чинним законодавством України.

9.5. З моменту отримання Подарунка визначеним Учасником Акції останній несе відповідальність за його випадкову втрату або псування. Організатор не несе відповідальності за подальше використання отриманого Подарунка Учасником.

9.6. Організатор не несе відповідальність за якість Подарунків, передбачених п. 4.1., всі такі претензії пред’являються їх виробникам, згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників.

9.7. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

9.8. Зобов‘язання Організатора щодо якості Подарунків, передбачених в п. 4.1. цих Правил, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

9.9. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.10. У випадку, якщо Подарунок повернено з причини «відмова від отримання», він не може бути повторно затребуваний його Власником. Претензії щодо неотриманих таких Подарунків не приймаються.

9.11. Для виконання зобов‘язань з доставки/вручення Подарунків Організатор має право вимагати від Власника Подарунка надання інформації, передбаченої і необхідної для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Власника Подарунка Акції в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Організатора від зобов‘язань щодо вручення йому Подарунка.

9.12. Організатор на свій власний розсуд може признати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в цій Акції будь- якої особи, яка здійснює таку діяльність (за оцінкою Організатора та Організатора):

9.13 Підробляє або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, використовує облікові записи неіснуючих людей («ботів») у Facebook або діє, порушуючи ці Правила деструктивним чином, або здійснює дії, метою яких є докучання, образа, погроза та заподіяння неспокою будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з цією Акцією.

9.14. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет,дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

9.15. Організатор не несе відповідальності у разі відправки Подарунків за неправильною адресою або не тому адресатові внаслідок надання Учасником нечітких або помилкових даних.

9.16. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.17. Ціі Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.

9.18. Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції вносити зміни та доповнення до умов та строків проведення Акції з обов’язковим їх оприлюдненням.

9.19. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.20. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку.

© 2012 Маркет-А, все права защищены